Facebook

Wilanów w budowie

Za ponad miesiąc upłynie pierwszy rok kadencji samorządu 2014-2018. To dobry czas na krótki przegląd najważniejszych realizowanych i wykonanych wilanowskich Warto informację rozpocząć od przypomnienia, że budżet dzielnicy na 2015 r. jest rekordowym budżetem inwestycyjnym w całej historii Dzielnicy, jak i Gminy Wilanów. 66 mln zł na same inwestycje to kwota 4 krotnie większa niż średnie środki inwestycyjne do tej pory kierowane na ten cel do Wilanowa.

Wilanów stawia na oświatę

Druga podstawowa informacja, to przyznane Dzielnicy dodatkowe 65 mln zł na budowę dwóch nowych placówek oświatowych w Dzielnicy – szkoły podstawowej i gimnazjum na terenie Miasteczka Wilanów. Inwestycje przewidziane są na lata2015-2019. Dla przypomnienia należy dodać, że obecnie trwa budowa szkołypodstawowej przy ul. Ledóchowskiej oraz budowa drugiego publicznego przedszkola przy ul. Zdrowej. Działania te powinny zabezpieczyć potrzeby mieszkańców Dzielnicy o najwyższym przyroście naturalnym w skali całej Warszawy. Ponadto przedszkole na 150 dzieci powstanie w budowanym właśnie Międzypokoleniowym Centrum Edukacji przy ul. Radosnej na terenie Wilanowa Wysokiego. Znajdą się tam również pomieszczenia dla seniorów i wilanowskiej młodzieży, place zabaw, nowa zieleń zarówno wokół obiektu, jak i na jego dachu. ( na czas remontu biblioteka została przeniesiona do obiektu przy skrzyżowaniu ul. Lentza i ul. Przyczółkowej). Kluczowe inwestycje drogowe Nowokabacka to chyba najdłużej wyczekiwana inwestycja drogowa w Warszawie stanowiąca międzydzielnicowe połączenie. W tym roku pierwszy odcinek o długości 650 m wybudował inwestor osiedla pomiędzy ulicą Drewny i Gąsek. Teraz nastąpiło otwarcie przetargu na wykonanie robót budowlanych w zakresie „Budowy ul. Nowokabackiej na terenie Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy – czyli do granicy z Ursynowem. Druga część Nowokabackiej – po stronie Ursynowskiej jest w trakcie procedury wykupu gruntów i przygotowania dokumentacji. Wykonanie całego połączenia Wilanowa z Ursynowem planowane jest na 2017 r. Branickiego to kluczowe połączenie z Ursynowem dla Miasteczka Wilanów. W tym roku zakończyła się budowa środkowego odcinka wraz z rondem na ulicy Sarmackiej. Obecnie został ogłoszony przetarg na budowę ul. Branickiego na odcinku od al. Rzeczypospolitej do ul. Ledóchowskiej. Ponadto do wykonania pozostał odcinek od ulicy Przyczółkowej oraz od Skarpy w stronę Ursynowa (zostanie zrealizowany wraz z budową Południowej Obwodnicy Warszawy). Ciszewskiego Bis: także we wrześniu została podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla budowy ul. Ciszewskiego Bis na odcinku od ul. Kiedacza do al. Rzeczypospolitej. Zakładane rozwiązanie drogowe przewiduje budowę jednej jezdni o szerokości 7 m z dwoma pasami ruchu. Klimczaka: obecnie trwają prace przy przebudowie przedostatniego odcinka tej centralnej drogi Miasteczka Wilanów na odcinku od ul. Kieślowskiego do wjazdu do Urzędu Dzielnicy. W ramach inwestycji powstanie nowa jezdnia z rondem, chodniki po obu stronach ulicy oraz ścieżka rowerowa po stronie Ratusza. Zgodnie z wytycznymi Stołecznego Konserwatora Zabytków wzdłuż ulicy posadzone zostaną lipy holenderskie. Prace potrwają do końca października. Ostatni fragment zostanie zrealizowany w 2016 r. po uprzednich konsultacjach społecznych w sprawie zagospodarowania terenu między ul. Klimczaka a budynkiem ratusza. Warto również wspomnieć o otwarciu przetargu na wykonanie wielobranżowej koncepcji budowy trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa w Warszawie wraz z materiałami dodatkowymi. Przetarg ten przybliża realizację i wykonanie projektu „Tramwaj do Wilanowa”. Koncepcja będzie stanowiła istotny krok do budowy trasy. Dzięki niej uzyskana zostanie decyzja środowiskowa – kluczowy dokument dla realizacji każdej inwestycji infrastrukturalnej, niezbędny do opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.

Nowa przychodnia dla dzieci

W październiku rozpocznie działalność nowa publiczna przychodnia pediatryczna zlokalizowana na parterze budynku B Urzędu Dzielnicy Wilanów. Przychodnia powstała dzięki staraniom Zarządu Dzielnicy Wilanów, który podpisał w tej sprawie porozumienie z Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Mokotów. Placówka posiada dwa osobne wejścia z poziomu parteru – dla dzieci chorych i dzieci zdrowych, a także dwie rejestracje. Oprócz przestronnych i dobrze wyposażonych gabinetów lekarskich znajdują się tu również: pracownia EKG i USG z najnowocześniejszym sprzętem diagnostycznym, gabinet przygotowawczy, gabinet szczepień, gabinet położnej i gabinet zabiegowy. Placówka przeszła już pozytywnie kontrolę sanepidu, jest wpisana do rejestru placówek medycznych Wojewody Mazowieckiego i oczekuje na podpisanie kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Konsultacje społeczne tzw. rożka na terenie Spółdzielni Wilanów

Może nie w temacie samych inwestycji, ale warto wspomnieć, że dzięki wieloletnim staraniom Zarządu Dzielnicy udało się doprowadzić do procesu przejęcia tzw. rożka na terenie Wilanowa Wysokiego. Znacznie ułatwi to docelowe zagospodarowanie tego obszaru na styku dwóch dzielnic. Uwagi, opinie i wnioski w tej sprawie można zgłosić w dniach od 16 września do 6 października 2015 r.: drogą elektroniczną na adres e-mail sekretariat-bgik@um.warszawa.pl lub drogą korespondencyjną na adres Biura Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, 02-567 Warszawa lub w punkcie konsultacyjnym w Informacji Biura Geodezji i Katastru ul. Sandomierska 12, w godzinach 8-16 (pon.-pt.)

P.S.

Serdeczne podziękowania dla mieszkańców Wilanowa Wysokiego i przede wszystkim dla sąsiadów za poparcie i wspólne przygotowanie zwycięskiego projektu „Park linearny przy Jabłonowskiego” w budżecie partycypacyjnym na 2016 r.

Komentarze

Dodaj komentarz

Twoje imię

Imię jest wymagane

Wpisz poprawny adres

Adres email jest wymagany

Wpisz treść komentarza

Gazeta Wilanowska © 2019 All Rights Reserved

Made by MEDIAPUNTO

Powered by WordPress