Facebook

Potrzebujesz pomocy? Rusza projekt Akademia Rodzica

Fundacja United Way Polska zaprasza rodziny przeżywające trudności opiekuńczo– wychowawcze, w tym rodziny z dziećmi naturalne, zastępcze lub adopcyjne, w szczególności niepełne lub wielodzietne do uczestnictwa w projekcie AKADEMIA RODZICA. Projekt zakłada pracę z rodziną, prowadzoną w sposób kompleksowy i interdyscyplinarny, dostosowaną do indywidualnych potrzeb danej rodziny, poprzedzoną analizą sytuacji rodziny oraz przyczyn trudności. Celem jest wsparcie rodzin w celu zapewnienia dzieciom rozwoju fizycznego, intelektualnego i społecznego oraz wyrównania ich szans edukacyjnych. W ramach projektu po spotkaniu z diagnozującym jest możliwość skorzystania z usług prawnika, psychologa, edukatora finansowego, pedagoga, seksuologa oraz specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. +48 22 621 28 09

Komentarze

Dodaj komentarz

Twoje imię

Imię jest wymagane

Wpisz poprawny adres

Adres email jest wymagany

Wpisz treść komentarza

Gazeta Wilanowska © 2019 All Rights Reserved

Made by MEDIAPUNTO

Powered by WordPress